Deze website is auteursrechtelijk

beschermd.

Het beukenwoud © 2008 - 2017

Welkom op mijn website

For English please scroll down

Schouwen (readen), helen en transformeren

 

Voor wanneer je

 • de weg een beetje kwijt bent,
 • telkens tegen dezelfde dingen aanloopt,
 • weet dat er zoveel meer in je zit dan er uit komt,
 • graag een extra paar liefdevolle ogen mee wilt laten kijken,
 • een steuntje in de rug nodig hebt
 • inzicht in oude pijn wilt krijgen
 • en nog veel meer.

 

Ik ervaar het als een groot voorrecht om je te helpen helderheid over jezelf, je proces en je heling te krijgen. Ik doe dit door je energie te schouwen, te vertellen wat ik zie, te helen wat geheeld kan worden en eenvoudige en zeer effectieve technieken aan te reiken, mocht dat van toepassing zijn.

Ik richt mij tijdens het schouwen voornamelijk op de ziel, de voorouderlijnen en wat er fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel opgelost kan worden om tot transformatie te komen.

 

Wonderbaarlijk genoeg is afstand geen bezwaar. Het werkt zelfs vaak dieper dan tijdens een sessie in de praktijk. Om u het beste resultaat te kunnen bieden heb ik besloten het schouwen dan ook altijd op afstand te doen. De bespreking kan in de praktijk of per telefoon of email plaats vinden.

 

Disclaumer: Ik ben geen therapeut. Als er zaken boven komen die om een psychologische begeleiding vragen, dan stimuleer ik mijn cliënten een goede en ervaren therapeut te zoeken. Ik ben zelf erg enthousiast over EMDR en Somatic Experiencing. Dit zijn baanbrekende nieuwe herapievormen die veel sneller en dieper doorwerken dan de langzamere psychotherapie.

 

 

Natuurwerk

 

 • als je werkelijk contact met de natuur wilt maken,
 • als je in de natuur tot nog diepere ontspaning wilt komen,
 • als je je beleving wilt verdiepen,
 • als je je diep wilt aarden.

 

We zijn vergeten dat we naast denkende wezens toch ook helemaal natuur zijn. Via een simpel programma kun je je daar weer bewust van worden. Het resultaat is dat de hele natuur tot leven kan komen, de bomen, het water, de aarde, de lucht, de zon . . . Er zal een wereld voor je open gaan.

 

 

Wanneer het enigszins mogelijk is, werk ik in de Natuur, de zachtmoedige, onvoorwaardelijke en helende derde.

 

Reading, healing and transforming

 

For when you

 • have lost your way a bit,
 • run into the same rut time and again,
 • feel so much more within than comes out,
 • would appreciate a second pair of eye to watch with you,
 • need someon to have your back during your healing and transformationprocess
 • want more clarity in old pain
 • and much more.

 

It is a great privilige to be able to help you to gain clarity about yourself, your process and your healing. I do this by reading your energy, telling you what I saw, healing what can be healed there and then and by offering simple but very effective practices if appropriate.

I usually direct myself at the soul, the ancestor lines and what can be resolved on a physical, emotional, mental and spiritual level so as to be able to transform, one step at the time.

 

Miraculously distance doesn't matter, on the contrary. A distant reading often is more acurate and has more depth than one received during a session in my practice. In order to give the best possible quality, I have decided to only do distant readings, which can later be discussed in the practice, by telephone or by email.

 

Disclaimer: I am not a therapist. If issues come up that are too strong to handle, I urge my clients to find a good and experienced therapist, who is trained in the area they are struggling with. I usually advice people to find a good EMDR or Somatic Experiencing therapist. These are groundbreaking new techniques that go beyond the slower paced psychotherapy.

 

 

Nature consciousness

 

 • when you want to relax even more deeply when in nature,
 • when you want to deepen your experience,
 • when you want to deeply ground yourself.

 

We zijn vergeten dat we naast denkende wezens toch ook helemaal natuur zijn. Via een simpel programma kun je je daar weer bewust van worden. Het resultaat is dat de hele natuur tot leven kan komen, de bomen, het water, de aarde, de lucht, de zon . . . Er zal een wereld voor je open gaan.

 

We have forgotten, apart from being thinking creatures, we are nature. Through a simple program you will rediscover that. The result will be that the whole of nature will come alive in a totally unexpected way: the earth, the trees, the water, the air, the sun . . . A totally new world will open up for you.

 

 

Whenever possible I work in Nature, the gentle, unconditional and healing other.