Deze website is auteursrechtelijk

beschermd.

Het beukenwoud © 2008 - 2017

JOUW LICHT IN DE WERELD BRENGEN

 

Ik wil je graag uitnodigen om samen met mij je visualisatievermogen in te zetten om zo meer licht in de wereld te brengen. Want je hoeft lang niet altijd de straat op te gaan of de politiek bewerken om veranderingen ten goede te bewerkstelligen.

 

Het grondwater verlichten

In 2017 nodig ik je uit om met mij het Grondwater ter verlichten. Ik doe het vak tijdens een wandeling in het bos, maar je kunt het overal doen, zelfs als je binnen zit.

Het idee erachter is dat de bomen en andere planten het verlichte grondwater in hun stoffwisselingsproces meenemen en op zich in laten werken, om het tijdens de verdamping via hun bladen weer in de atmosfeer te brengen. Op deze manier wordt er een magische cirkel gecreëerd.

Als je wilt, kun je direct aan de slag gaan. Ik zal later wat richtlijnen geven, die je op weg kunnen helpen.

 

Eiland van Licht

Een van de manieren waarop ik en zo'n dertig vrienden van over de hele wereld dat in het najaar van 2016 hebben gedaan, is door een Eiland van Licht te visualiseren ter ondersteuning van de stemming voor een derde walvisreservaat door de lidstaten van de Interhational Whalling Commission.

Maandenlang hebben we dit Eiland gevisualiseerd vanuit onze pure intentie om walvissen en andere zeedieren veiligheid en rust te bieden. Door hen dit respect te betonen, was de achtergrond, zal het natuurlijke evenwicht hersteld worden. De uitkomst was meer dan verrassend. Hoewel er niet voldoende ja stemmen waren, is voor het eerst erkend dat wij niet zonder walvissen en andere zeedieren kunnen. In diezelfde periode is het eerste natuurpark op zee ingesteld, in de Ross Sea, nabij Australië. Als onze visualisatie een minimale bijdrage hebben geleverd aan beide uitkomsten, dat zijn we meer dan tevreden.

 

 

ADDING YOUR LIGHT TO THE WORLD

 

I would like to invite you to put your visualisation ability to use along with me, in order to bring more light into the world.

One of the ways to do that is by creating a safe environment for whales and other sea creatures, so they will have a fighting chance to survive. When we bestow this respect on them, the natural balance will be restored. Other ways to use your Light work, you find on the 'Healing Meditation' page. Thank you so much!

 

Visualising the third Whale Sanctuary

One of the ways I and about thirty friends from all over the world have done that last year is by visualising an Island of Light, supporting the voting on establishing the third Whale Scanctuary by the member states of the IWC, the International Whaling Commission.

For months we have visualised this Island from our pure intention to give whales and other sea creatures safety and space. By giving them this act of Love, the natural balance would be restored.

The result was very surprising. The Sanctuary wasn't passed, but the member states have acknowledged for the first time in history that we need the whales and other sea creatures. In the same period the first marine nature park was established in the Ross Sea, near Australia. Even if our visualistaion have played a slight role in these groundbreaking decisions, I am more than happy.