Deze website is auteursrechtelijk

beschermd.

Het beukenwoud © 2008 - 2017

Weer van jezelf gaan houden

For English please scroll down

We zijn vaak zo hardvochtig tegen onszelf en een opmerking, een blik, een intonatie van een ander kan ons al sikkeneurig maken. Het lijkt vaak een onmogelijke klus om van onszelf te houden.

 

Toch is dat helemaal niet zo onmogelijk en lang niet zo beangstigend als we denken. We mogen dan bang zijn voor de monsters in onszelf, ervaring leert dat die er gewoon niet zijn. Wat wij vaak als monsters ervaren zijn alleen maar delen van onszelf die niet gezien, gekoesterd, verzorgd of geheeld zijn. Als we hen alsnog de aandacht geven die ze nodig hebben, contact maken, luisteren en hen geven wat ze nodig hebben, kan het resultaat vaak verbluffend zijn, al bent u 80 jaar.

 

Het is een groot voorrecht om dit proces op gang te brengen er er getuige van te zijn.

 

Uitgangspunten

 

  • U bent uw eigen meester.
  • U bent heel.
  • Alles is al in u aanwezig.

 

In dit werk bent u de heler. Ik ben er alleen maar om u de weg te wijzen, de juiste vragen te stellen en technieken aan te reiken. Maar u bent degene die uzelf zult helen. Vaak zeggen mensen na verloop van tijd: 'Weet je, opeens merkte ik dat ik het echt meende toen ik "Ik hou van je" tegen mijzelf zei.

 

Learning to love yourself again

 

We tend to be pretty brutal to ourselves and a remark, a look, an intonation from another can make us feel down. It seems an impossible task to love ourselves.

 

Yet it isn't as impossible as it seems and it is way less frightening than we think. We may be scared of the monsters we think live inside of us, but experience teaches that there are no monsters. What we think of as monsters usually are parts of ourselves that haven't been seen, cherished, cared for and/or healed. When we give them the attention they need, even after having walked on this earth for 80 years, the result often is stunning.

 

It is a privilige to be instrumental in initiating this process and to be allowed to witness it.

 

Basic principles

 

  • You are your own master.
  • You are whole.
  • Everything already resides within you.

 

In this work you are the healer. My role is to keep a clear vision, keep you on the right track, to ask the right questions and to offer you the right techniques. But you are the one who heals yourself. After a couple of months people often say: 'Gosh, I really mean it nowadays when I tell myself: "I love you".

 

Voor informatie en opgave: 0570 691369 of info(ad)hetbeukenwoud.nl.