Deze website is auteursrechtelijk

beschermd.

Het beukenwoud © 2008 - 2017

 

 

 

Elizabeth heeft de gave om verborgen informatie over persoonlijke ervaringen en de voorouderlijnen te zien. Ze ziet, gaat de relatie aan met en helpt

herinneringen die ons gevangen houden in oude gedragspatronen, oude manieren van communicatie en waardoor we telkens weer kiezen voor ongezonde relaties.

Elizabeth kan zachtmoedig en meelevend zijn en krachtig en vastberaden, afhankelijk van wat haar cliënten nodig hebben om tot groei en transformatie te komen.

Ik ben diep dankbaar dat mijn pad naar haar geleid heeft.

 

In English

Elizabeth has a powerful gift to reach for information hidden in a person's field concerning personal experiences and the

ancestral lines. She can see, communicate and help release memories that hold us trapped in old ways of reacting, communicating and choosing old-pattern-relationships. Moreover Elizabeth can be gentle and compassionate and strong and determined when needed to support growth and transformation. I am deeply grateful that my path led me to her.

 

Darja Bitenc,

PhD, healer, mindfulness teacher and consultant

Slovenia

 

 

 

Elizabeth heeft een bijzondere verbinding met haar Gidsen en ziet veel. Ze was eerlijk en recht door zee, terwijl ze tegelijk voorzichtig de gebieden aanstipte waar ik nog kan groeien. Ze stelde een prikkelende vraag, waarna ze me een aantal voorstellen deed die me hielpen mijn verleden te accepteren, waardoor ik het dieper kon helen en loslaten.

 

Ze heeft het vermogen om zich met mijn ziels-energie te verbinden en daar omheen inzichten te ontvangen. Hiermee

  • bevestigde ze mijn Zielsmissie op een aantal gebieden in mijn leven
  • bood ze me inzicht in mijn voorouderlijnen en de gelegenheid om los te laten wat overbodig was geworden
  • ze bood me inzichten waarmee ik mijzelf en de relatie met mijn zoon verder kan helen
  • en ze bood me het gereedschap om ook zijn familie hierin te laten delen.

 

In English

Elizabeth has an amazing connection to her Spirit Guides as well as to her own gift of insight. While being honest and straightforward she gently brought forth areas that I need to grow in and through, with a thought provoking question, followed by a lovingly suggested way to open up within the acceptance of my past for growth towards a healing release.

 

Her ability to connect with my soul energy and receive insights provided a gift of knowledge that:

  • confirms several areas of my life as to my Purpose in this lifetime;
  • provided for a releasing from, and understanding of, my ancestral lines -
  • as well as insights for further healing for myself, between myself and my son, and tools to share with his family for their healing as well.

 

I am grateful beyond words for her gift she is sharing with the world!

 

Barbara Ann Shipe

Life Mentor and author of the Healing of Us series

United States of America

 

 

 

Elizabeth is een buitengewone genezeres en visionaire. Als ze een reading geeft staat ze volledig ten dienste van jouw Ziel, vanuit liefde en integriteit. Ze bedoelt je de weg te wijzen, zonder te sturen of je proces te verstoren en dat maakt ze waar. Tijdens mijn readings sprak ze 'mijn taal'. Ze gebruikte metaforen en beelden die naadloos bij mij aansloten, waardoor ik ze makkelijk kon begrijpen. Ze resoneerden diep in mij en de interpretatie ervan gaf ze op een zachtmoedige, gulle en bekrachtigende manier.

Ik heb waardevolle inzichten gekregen in hoe ik met mijzelf omga, met mijn familie en mijn God. Haar practische suggesties hebben me een nieuwe richting in mijn dagelijks leven gegeven en boden me de gelegenheid om actief oude trauma's te helen, waarvan ik eerder geen idee had hoe ik ze aan moest pakken. Ik ben zo dankbaar!

Je kunt jezelf geen liefdevoller, toegewijde en spiritueel geinspireerde gids wensen. Een reading van Elizabeth is een waar geschenk.

 

 

Elizabeth is an extraordinary healer and seer. When she gives a reading, she in complete Service to your Soul, partnering you with love and integrity. Her intention is to guide, not to interfere, and she delivers. In my readings, she spoke “my language”, using metaphors and images that neatly summed up my energy making it easy for me to understand. They resonated deeply, and the guidance was given in a gentle, generous and empowering way. I gained valuable insight into my relationship with myself, my family and my God. Her practical suggestions gave me new direction in daily life, and an opportunity to begin actively healing old traumas that I had no idea how to heal. I am so very grateful! You cannot ask for a more loving, dedicated and divinely inspired guide … a reading from Elizabeth is truly a blessing.

 

Colleen Clooney

Yoga teacher

United States of America

 

 

 

Ik heb een reading gekregen van Elizabeth, waarin ze mijn voorouderlijn heeft meegenomen. Ik had het toen behoorlijk zwaar. Ik voelde me getroost en ondersteund en door haar reading kon ik zoveel loslaten.

Elizabeth is een vriendelijke vrouw, die me moederlijk advies en ondersteuning gaf. Ze heeft overduidelijk een sterke verbinding met haar Gidsen. De reading was ongelooflijk accuraat en heeft me geholpen een aantal zaken vanuit een ander perspectief te verankeren.

 

In English

Having received one of Elizabeth's ancestral line readings at a time when I was struggling quite badly with a release of energy I can say how comforting and supportive it was. Elizabeth is a kind soul who gives mother like advice and support and who clearly has a strong connection to her guides. The reading was incredibly accurate and has helped me to anchor things in from a different perspective.

 

Jacquie Shenton

Chakradance™ Facilitator

United Kingdom

Aanbevelingen Schouwen - Testemonials Readings