Deze website is auteursrechtelijk

beschermd.

Het beukenwoud © 2008 - 2017

Gidsen

For English please scroll down

De gidsen, die zich met mij verbonden hebben, zijn altijd en met grote onbaatzuchtigheid bereid om - al naar gelang wat nodig of mogelijk is - zaken op te lossen, Licht te brengen en inzicht te geven. Ze werken over het algemeen op zo'n subtiel niveau dat mensen zich vaak pas na een paar weken realiseren dat er iets veranderd is.

Als u een vraag hebt, of heling nodig heeft, dan kunnen we dit aan de Gidsen voorleggen. Ze geven alleen wat u nodig heeft. Alles wat Zij doen is diep gegrond in en doordrongen van Liefde en altijd bedoeld om u verder te helpen in uw proces. Ze doen niets dat uw proces kan verstoren.

 

En als ik overmoedig word, geven ze me een tik op mijn vingers.

Guides

The guides, who have chosen to work through me, are always and with great selflessness willing to bring healing, Light and/or insight, according to what is needed. Everything They do is deeply grounded within and permeated with Love and it is always meant to nudge you forward. They never disturb your individual process.

If you have a question or need healing, we can bring it to the Guides. It might be that you don't receive what you would want, because They only give what you need.

They usually work on such a subtle level that people only realise after a few weeks that things have changed.

 

If I get overconfident, they give me a slap on my wrist.