Deze website is auteursrechtelijk

beschermd.

Het beukenwoud © 2008 - 2017

'De natuur is de rots onder onze voeten. Als we daar het contact mee verliezen, verliezen we ons anker.'

'Nature is the rock beneath our feet. If we loose contact with her, we loose our anchor.'

Billy Carrol, Aboriginee Elder

For English please scroll down

 

Kennismaking met de Natuur

Tijdens mijn eerste ontmoeting met Australië was ik overweldigd door de natuur: de enorme kracht en onberekenbaarheid van de zuidelijke oceaan, het schaamteloze schoonheid van het koude regenwoud, glooiende heuvels met het Engelse parklandschap en de droge, hete woestijn, waar alles er zo ontzettend toe doet. En het voelde alsof de natuur in Australië bewust was.

Natuurprogramma - Aardegroep

In Nederland zocht ik naar manieren om het contact, dat ik daar met de Natuur had gehad, ook hier te ervaren. Er ging een wereld voor me open! Bomen, de rivier, de zon, ik ging ze volkomen anders ervaren. En ik vind het geweldig om dit met u te delen.

Ik heb daartoe een programma ontwikkeld, waarbij ik u stap voor stap leer om u weer wezenlijk te verbinden met de aarde, het land, de bomen, het water, de zon, de lucht . . .

U zult versteld staan.

 

Water group

Ik heb een diepe verbinding met water. Wie water verder wil verkennen en/of haar/zijn ervaring wil verdiepen, nodig ik uit om mijn water programma te volgen. Vijf bijeenkomsten.

 

Verdieping

Maar ook wanneer u dit contact al heeft, bent u van harte welkom om samen met mij nog dieper te gaan, nog wijdsere verten te ontdekken.

 

Spirituele Wortels

Ben je nieuwsgierig naar je diepste spirituele wortels? Aan de hand van spel, oefeningen en meditatie leid ik je terug naar onze diepste spirituele wortels. Een prachtige ervaring!

Introduction to Nature

During my first stay in Austraila I was totally overwhelmed by Nature: the tremendous power and unpredictability of the Southern Ocean, the shameless beauty of the cold rainforrest, the sloping hiils with their lush scenery, the dry, hot desert, where everything matters so much. Nature felt so consciously present, that to me it is the living land of Australia.

 

Nature program - Earth group

Back in the Netherlands I sought for ways to experience the contact I had with Nature over there. A world opened up for me! Trees, water, the sun, I started to experience them completely different. And it is amazing to be able to share this with you.

I have developed a program, that teaches you step by step to truly reconnect to the Earth, the Land, the Trees, the Water, the Sun, the Air . . . You will be amazed.

 

Water group

I have a deep connections with water. If you want to explore water more deeply and/or enricht your experience, I invite you to follow my water program. Five sessions.

 

Deepen your experience

If you already have a deep connection with Nature, you are very welcome to deepen your experience with me, to discover new levels.

 

Our deepest spiritual roots

Are you curious about your deepest and most ancient spiritual roots, too? Through game, practices and meditation I will lead you back to them. An amazing experience.