Deze website is auteursrechtelijk

beschermd.

Het beukenwoud © 2008 - 2017

Prijzen

 

For English please scroll down

Schouwen op afstand

€ 70,-, inclusief een schriftelijk verslag en een gesprek van een half uur. Duurt het gesprek langer dan een halfuur, dan geldt een tarief van € 12,50 per kwartier.

 

Vervolgsessie

€ 1,- per minuut.

 

Geld mag nooit een bezwaar zijn. Zo nodig kan ik korting geven met een minimum van € 50,- per schouwing. Duurt het gesprek langer dan een halfuur dan geldt een tarief van € 8,- per kwartier.

 

Natuurwerk

€ 75,- per individuele en eenmalige sessie van gemiddeld anderhalf uur.

€ 40,- per eenmalige groupssessie met een minimum van drie deelnemers.

€ 200,- Aarde- en Watergroep van 5 sessies.

 

Initiatie Priesteressen van de Zevende Straal

€ 90,-

 

Lezingen

€ 7,50 per persoon.

 

Nota Bene: Mijn werk wordt niet door de ziektekosten-verzekeraars vergoed.

Prices

 

Reading

€ 75,- per reading, including a written report and half an hour discussion. When the discussion takes longer than half an hour I charge € 12,50 per quarter of an hour.

 

Continuation session

€ 1,- per minute.

 

Nature session

€ 75,- for a once only individual Nature session of usually one and a half hour. € 40,- for a once only group session with a minimum of three participants.

€ 200,- Earth or Water group of 5 sessions.

 

Money should never be an obstacle. If necessary you can apply for a reduction with a minimum of € 50,- per reading. When the debriefing takes longer than half an hour I charge € 8,- per quarter of an hour.

 

Initiation Priestesses of the Seventh Beam

€ 90,-

 

Lectures

€ 7,50 per person

 

Nota Bene: My work is not reimburst by the health insurance companies.