Deze website is auteursrechtelijk

beschermd.

Het beukenwoud © 2008 - 2017

For English please scroll down

 

Inwijding Priesteressen van de Zevende Straal

Tijdens deze geleide meditatie maak je kennis met de zeven Priesteressen die ten dienste staan van de Zevende Straal in de Hal der Zuilen. Je gaat je verbinden met de kracht en de zuiverende energie van de verschillende componenten van de Zevende Straal. Zij zullen alles transformeren dat je niet meer nodig hebt en jou bekrachigen, zodat je steeds dieper bij jeZelf terug kunt komen en in je kracht kunt gaan staan.

 

Tijdens de meditatie doorloop je de verblijfplaatsen van de verschillende priesteressen in de Hal der Zuilen, waar je op meerdere niveaus geheeld zult worden. Daarna vindt de inwijding zelf plaats, waarbij kort in een oude, gechannelde taal gesproken wordt. Na de inwijding kun je de sterke energie van de Priesteressen zelf aanroepen, ervaren en voorwerpen bezielen.

 

Na het doorlopen van deze inwijding ben je bevoegd om anderen de Inwijding Priesteressen van de Zevende Straal te geven.

 

Tijdens mijn eigen inwijding realiseerde ik me bij een van de Priesteressen dat ik al heel lang met haar in contact stond en gebruik maakte van de kwaliteiten die bij haar horen.

 

Deze geleide meditatie is gebaseerd op het boek Die Halle der Säulen van Michaela Theis.

Intiation of the Priestesses of the Seventh Beam

 

During this guided meditation you will encounter the seven Priestesses who each serve the Seventh Beam in the Hall of the Pillars. The priestesses each represent a different colour, which - by the way - do not correspond with the chakra's or the rainbow. You will be guided to connect with their power and cleansing energy. They will transform anything that has become obsolete and empower you, so that you will be able to return to your true Self are and stand in your own power.

 

During the meditation you will move through the residences fo the priestesses within the Hall of Pillars and you will be healed on many different levels. When you are ready, cleansed and healed, you can take the initiation, during which for a short time I will speak in an ancient, channeled language. After the initiation you can call on the strong energy of the Priestesses yourself and empower objects.

 

After you have gone through the various stages that lead up to the initiation and the initiation itself, you are authorized to give it to others.

 

During my initiation I realised that I already was strongly connected with one of the Priestesses and often use the qualities of the Beam she serves in my work as a healer.

 

This guided meditation is based on the book Die Halle der Säulen, written by Michaela Theis.